Toyota Pearl Phuket

            
        
 
 
Express Maintenance  
สะดวกรวดเร็วกับการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง (หรือระยะเวลา) Express Maintenance Service  
           
 
           
   
           
   
           
       
 
ศูนย์บริการโตโยต้า
 
 

มั่นใจในคุณภาพและบริการ จากศูนย์บริการมาตรฐาน

          ระบบโฮบริดของโตโยต้าเป็นการผสานการทำงานของเครื่องยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าภายนอก เหมือนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วไป

 

ศูนย์บริการโตโยต้าทุกแห่ง 300 สาขา พร้อมบริการรถยนต์ไฮบริด

          ความพร้อมด้านบุคลากรที่ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และเครื่องมือพิเศษสำหรับ การวิเคราะห์และตรวจสอบเฉพาะระบบไฮบริด ที่มีประสิทธิภาพ
 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า 24 ชม. (Customer Call Center)

          บริการตอบข้อซักถามรวมทั้งให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าไฮบริด และความช่วยเหลือฉุกเฉินกับทุกท่าน เพียงติดต่อเราที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โตโยต้า 24 ชม. หมายเลขโทรศัพท์ 02-386-2000 หรือ 1800-238-444 (โทรฟรีเฉพาะต่างจังหวัด)
 

ศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการวิเคราะห์ด้านเทคนิคของผู้แทนจำหน่าย โดยจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ด้านเทคนิค (TDC*) ในกรุงเพทฯ, ภาคกลาง และศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคประจำภูมิภาค (RTSB**) ตั้งอยู่ที่จังหวัดศูนย์กลางของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประจำภูมิภาค (Resident Engineer) พร้อมเดินทางไปให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ด้านเทคนิคให้กับผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าในทุกภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วฉับไว

** ศูนย์วิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Diagnosis Center : TDC)

** ศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิคประจำภูมิภาค (Regional Technical Service Branch : RTSB)
 

ความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

          นอกจากการขยายการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริดที่ 5 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางแล้วโตโยต้ายังใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการกำจัดแบตเตอรี่ฯ ที่ไม่กระทบต่อสภาวะแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยจะรับแบตเตอรี่ที่ชำรุดสำหรับรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายจากบริษัทโตโยต้าฯ และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ซึ่งจะมีการส่งแบตเตอรี่กลับไปที่ศูนย์กำจัดแบตเตอรี่ในประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ บริษัท โตโยต้าฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด (ในประเทศอเมริกา จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ ต่อลูก)
 
การรับประกันคุณภาพ
 
 

เงื่อนไขการรับประกันและสิทธิในการเข้าเครม

          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับประกันคุณภาพ รถยนต์ใหม่ที่ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นเป็นเวลา 36 เดือนหรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนตามเงื่อนไขที่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศ ไทย จำกัด กำหนดไว้


 

ขอบเขตของการรับประกันคุณภาพ

 • การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วนหรือ การประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ของโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศ

 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพอันเนื่องมาจาก ความบกพร่องของวัสดุ/
  ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงาน

 • สิทธิ์การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป
 

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. แบตเตอรี่ 12 โวลท์ สำหรับรถยนต์ทั่วไป รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
 2. แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ ไฮบริด
  • แบตเตอรี่เสริมไฮบริด (12 โวลท์)รับประกัน 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน*
   *การรับประกัน 24 เดือนแรก แต่ไม่เกิน 100,000 กม. จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าสำหรับ แบตเตอรี่ที่ชำรุดเนื่องจากคุณภาพการผลิต หลังจาก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน หรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 50%

  • แบตเตอรี่ไฮบริด   รับประกัน 60 เดือน ไม่จำกัดระยะทาง**
   **มาตรฐานสำหรับการรับประกันคุณภาพของของผู้ผลิตแบตเตอรี่ ไฮบริด คือ ระยะเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ในส่วนของการขยายระยะเวลารับประกันที่เพิ่มเติม จนถึง 60 เดือนนับตั้งแต่วันส่งมอบรถ โดยไม่จำกัดระยะทางนั้นเป็นข้อเสนอพิเศษโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด การเรียกร้องสิทธิภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
 3. ยางรถยนต์
            รับประกัน 24 เดือนหรือ 50,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนซึ่งจะพิจารณาชดใช้ โดยเปรียบเทียบความลึกของดอกยาง
  ที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยางตามรุ่นและชนิดเดียวกัน
 4. อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้า
            อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้าที่ติดตั้งจากโรงงานรับประกันคุณภาพเท่ากับรถยนต์ใหม่ ส่วนที่ติดตั้งโดย ศูนย์บริการโตโยต้า รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 36 เดือนหรือ 100,000 กิโลเมตรจนสิ้นสุด ระยะรับประกันรถใหม่หรืออย่างน้อยที่สุด รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 

รายการนอกเหนือการรับประกันทั่วไป

 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่นค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หลอดไฟ, หัวเทียน, ผ้าเบรก, สายพาน, สายพานราวลิ้นที่สึกหรอเป็นต้น

 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่นการแข่งขัน, บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราฯลฯ

 • การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้องตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง,สารหล่อลื่นหรือสารเคมีที่ผิดจากที่กำหนด ไว้ใน "คู่มือการใช้รถ"

 • ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือมิได้เกิดจากการประกอบจากโรงงานเช่นฝนกรด, สารเคมี, เกลือ, น้ำยางต้นไม้, หรือจากภัยธรรมชาติเช่นลูกเห็บ, พายุฝน, ฟ้าผ่า, น้ำท่วมฯลฯ

 • การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตกหรือจางลง, สีผิดเพี้ยน) หรือเกิดสนิมเนื่องจาก การขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการขัดเคลือบสีรวมทั้งการจัดเก็บรถ ไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม

 • ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน

 • ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน

 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า

 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ

 • รถที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระยะทุก 10,000 กิโลเมตรหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ
 


 จำนวนผู้เข้าชม : 

Copyright 2012 Toyota Pearl Phuket Co.,Ltd. | Web Design & Develop By Phuket E Marketing